Màng Co POF

Màng đơn dạng cuộn. Sử dụng cho máy đóng gói tự động và bán tự động Bảo vệ hàng hóa khỏi bụi bẩn vi khuẩn. Giảm hơi ẩm xâm nhập vào hàng hóa….

Danh mục: